Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2003-as szám   
A keresés eredménye:
2003 évfolyamból , beszélgetés, levelezés, műhelynapló kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/2  | következő >  | Utolsó >>

2003

 beszélgetés, levelezés, műhelynapló 

Abért Miklós
7910. A vers foganása. Interjú Tábor Ádámmal. = Új Forrás, 8/81- 84. p.

Albert Zsuzsa
7911. Legenda Parancs Jánosról. Deák László, Karátson Endre, Kemsei István, Nagy Pál, Papp Tibor, Rónay László, Sebestyén Ilona, Steinert Ágota és Tamás Menyhért történeteit összegyűjtötte és szerkesztette - -. = Műhely, 1/45-57. p.

Ambrus Lajos
7912. Dúl Antal: Tények és értelmezések. Kérdező: - - . = Kortárs, 2/22-25. p.
7913. Kemény Katalin: „Tízezer bőrű lélek.” Kérdező: - -. = Kortárs, 2/13-21. p.

Aniszi Kálmán
7914. A visszatérő Nyírő József. [Beszélgetés Medvigy Endrével.] = Életünk, 7-8/655-678. p.

Bajor Andor
7915. - - levele a nagyváradi Ady Endre irodalmi körhöz. = Várad, 1/60. p.

Balogh Endre
7917. Hermészi alkat. Szilágyi Ákossal Weöres Sándorról - - beszélget. = Szépirodalmi Figyelő, 3/65-73. p.
7918. „Nem életmű-alkotásmód.” Schein Gáborral Weöres Sándorról - - beszélget. = Szépirodalmi Figyelő, 3/73-78. p.

Borbély László
7919. Papírral és tollal talán megválthatom magam. Találkozás Rott Józseffel. = Magyar Napló, 7/33-35. p.

Csámpai Zoltán
7920. Homburg hercegétől a romok fővárosáig. Beszélgetés Romhányi Török Gáborral. = Új Forrás, 5/62-76. p.

Dukay Nagy Ádám
7922. A szavak eredeti jelentése. Bódi Tóth Elemérrel - - beszélget. = Palócföld, 3/232-242. p.

Ekler Andrea
7923. Kerekasztal-beszélgetés A sátán fattya című regényről. [Nagy Zoltán Mihály - Bertha Zoltán, Márkus Béla, Nagy Gábor, Penckófer János, Oláh János, S. Benedek András.] = Magyar Napló, 8/32-37. p.
7924. Kerekasztal-beszélgetés a Telefax a Megváltónk című regényről. [Körmendi Lajos - Elek Tibor, Nagy Gábor, Papp Endre, Oláh János.] = Magyar Napló, 9/29-33. p.

Elek Tibor
7925. Az anekdotától a mítosz felé. Beszélgetés Grendel Lajossal. = Tiszatáj, 5/23-28. p.
7926. „Gazdátlanul a Föld is árva.” Beszélgetés Buda Ferenccel. = Bárka, 4/58-60. p.
7927. Hűen történelmünk és irodalmunk hagyományaihoz. Beszélgetés Nagy Gáspárral. = Bárka, 1/67-71. p.
7928. „Isten hű ebe, bolondok balekja.” - - beszélgetése Szepesi Attilával. = Kortárs, 5/20-28. p.

Esterházy Péter
7929. Én és a keresőfák. = Napút, 6/ 67-69. p.

Faragó Laura
7930. A bor varázsa. - - beszélget Kiss Benedekkel. = Napút, 3/ 85-90. p.
7931. A kenyérsütés boldogsága. Interjú Ágh Istvánnal. [Versekkel.] = Somogy, 2/124-129. p.
7932. Megleltem igazibb hazámat. - - beszélget Csoóri Sándorral. = Hitel, 3/30-36. p.

Farkas Wellmann Éva
7933. Beszélgetés Mózes Attilával. = Látó, 5/23-29. p.

Féja Endre
7934. „…a legszigorúbb bírálatra számítva”. - - levelei Illyés Gyulának. = Új Horizont, 1/93- 100. p.

Fekete J. József
7935. „Folyton elvágyódó lelkem”. Interjú a Szirmai-díjas Vasagyi Máriával. = Híd, 1/107-115. p.

Fenyvesi Félix Lajos
7936. Portré őszvégi fényben. Beszélgetés Kemény Katalinnal. = Új Forrás, 1/79-84. p.

Gervai András
7937. „A kincset azért a tárnák őrzik…” Beszélgetés Kertész Ákossal. = Kritika, 12/20-23. p.

Goretity József
7938. „az értéket nem a kiadó hozza létre, hanem a fordító”. Beszélgetés Halasi Zoltán műfordítóval. = Az Irodalom Visszavág, 3/30-41. p.

Grecsó Krisztián
7939. Ahhoz, hogy egy „ő”-t befogadj, hely kell az „én”-ben. Beszélgetés Vámos Miklóssal. = Bárka, 3/63-72. p.

Halasi Zoltán
7940. „A szállékony alkatommal.” Várady Szabolcs költővel - - beszélget. = Beszélő, 3/90-100. p.

Hargittay Emil
7941. Az Universitas Kiadóról. Válaszok Tóth Franciskának. = Irodalomismeret, 2/68-72. p.

Hollósi Zsolt
7942. „Minden jel egyben rejtjele egy magasabb, szakrális jelenlétnek.” Beszélgetés Simai Mihállyal. = Tiszatáj, 6/102-115. p.

Horgas Béla
7943. Az öregember és a kisfiú. = Liget, 10/57-69. p.

Kabdebó Tamás
7944. Igyekeztem egész életemben sportszerű maradni. [I.] Válaszok Gartner Éva kérdéseire. = Irodalomismeret, 2/15-20. p.
7945. Igyekeztem egész életemben sportszerű maradni. [II.] Válaszok Gartner Éva kérdéseire. = Irodalomismeret, 4/101-121. p.
7946. Tanú a regényemben, regényeimben. = Pannon Tükör, 3/6-13. p.

Károlyi Amy
Lásd 7993

Károlyi Csaba
7947. „Letesszük Isten térdére a kéziratot.” Szabó Magdával beszélget - -. = Élet és Irodalom, december 19. 25-27. p.
7948. A szív, hogy úgy mondjam, egy hozzám közel álló dolog. Kukorelly Endrével beszélget - -. = Élet és Irodalom, június 6. 7-8. p.

Keresztury Tibor
7949. Esterházy Péter: „féltem, hogy eztán komoly embernek kell lennem.” - - és Székely Judit interjúja. = Magyar Lettre Internationale, 1/1-4. p.
7950. A regényírás mint kísérletezés. Beszélgetés Szilágyi Istvánnal. = Bárka, 2/87-93. p.

Kocsis Csaba
7951. Bejgliumi kalandozásaim a kunok földjén. Látogatóban Körmendi Lajosnál. = Magyar Napló, 9/27-28. p.

Kodolányi János
7952. Önkéntes száműzetésben. - - kiadatlan levele. (Közli: ifj. Kodolányi János.) = Lyukasóra, 3/16. p.

Kovács Gabriella
7953. A „békebíró”. Beszélgetés Térey Jánossal. = Kritika, 9/18- 20. p.

L. Simon László
7980. „Az ember és környéke.” Weöres Sándor rajzairól Vécsi Nagy Zoltánnal - - beszélget. = Szépirodalmi Figyelő, 3/78- 81. p.

Lackfi János
7954. Címzett ismeretlen. Beszélgetés Tóth Krisztinával. = Új Forrás, 4/78-96. p.

Láng Zsolt
7955. A múltnak vége? Szilágyi Júlia válaszol - - kérdéseire. = Látó, 3/7-28. p.

M. Csepécz Szilvia
7921. „Ki nézel ki belőlem?” - - beszélgetése Parti Nagy Lajossal. = Kalligram, 10/18-31. p.

Márai Sándor
7956. - - ismeretlen levelei Keleti Arthurnak. (Bev.: Illés Zoltán.) = Műhely, 2/47-50. p.

Márton László Távolodó
7957. Száműzetések. Beszélgetések az Új Symposionról. Bányai János, Utasi Csaba, Bosnyák István, Eörsi István, Végel László. = Életünk, 1/71-88. p.
7958. Száműzetések. Beszélgetések az Új Symposionról. Ladik Katalin, Várady Tibor, Juhász Erzsébet, Danyi Magdolna, Losoncz Alpár, Fenyvesi Ottó, Szűgyi Zoltán, Balázs Attila, Bozsik Péter, Ladányi István. = Életünk, 3/239-262. p.
 | 1/2  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003