Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2003-as szám   
A keresés eredménye:
2003 évfolyamból , esszé, vallomás kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/4  | következő >  | Utolsó >>

2003

 esszé, vallomás 

Ágai Ágnes
7468. Íróság - költőség. = Ezredvég, 8-9/61-62. p.

Alexa Károly
7469. A magyar polgár - és a magyar író. Álmok, tények, rögeszmék. = Kortárs, 6/1-18. p.
7470. (vajon járt-e Veszprémben) Szini Gyula. = Vár Ucca, 4/104- 105. p.

Alföldy Jenő
7471. Az író, akiben bízni lehet. Berkes Erzsébet Galgóczi Erzsébet című könyvét olvasva. = Tekintet, 2/56-62. p.
7472. Egy „írott kép” Simon István költészetében. = Tekintet, 3/ 18-24. p.

Antal János
7473. Gent averse avagy Az „ördögi fajzat” újra Európa kapuján dörömböl. = PoLíSz, 10-11/11- 14. p.

Antalóczy Zoltán
7474. Európa nekem Vörösmarty Mihály. = Új Horizont, 2/96-99. p.

Asztalos András
7475. Pad, szürke pokróccal. = Liget, 1/58. p.

Balla D. Károly
7476. Félmúlt, féljelen, féljövő. = Árgus, 2/45-48. p.

Beke György
7477. Collegium Patronae Hungarorum. [1.] = Lyukasóra, 5/10- 13. p.

Beney Zsuzsa
7478. Halottak között. = Vigilia, 8/ 591. p.

Benyovszky Krisztián
7479. Irodalom és titok. = Szőrös Kő, 2/47-49. p.

Bikácsy Gergely
7480. A haza oltára. = Liget, 11/ 71-74. p.

Bíró Zsuzsa
7481. Katona József utca 26. = Liget, 1/10-12. p.

Bitó László
7482. Miért nem az élet fájának gyümölcsét választotta Éva? = Az Irodalom Visszavág, 3/52-63. p.

Bodnár György
7483. A jövő visszakérdez. Juhász Ferenc 75. születésnapjára. = Tekintet, 4/94-100. p.

Bodosi György
7484. Illyés Gyula és a magyar parasztság. = Új Horizont, 2/67- 70. p.

Bóna László
7485. Hazatérés. = Liget, 1/46. p.

Boronkai Dóra
7486. Dorottyával a bálban. A „debreceni cimbalom” gúnyos pendülései. = Új Dunatáj, 1/Melléklet.

Csapody Miklós
7490. „Budapest. Életem akadémiája.” Emléksorok Páskándi Gézáról. = Helikon (Kolozsvár), június 10. 1, 4-5. p.

Csiha Nagy Botond
7491. Kétszeres valóság. Moličre - a tükörvilág hősei. = Látó, 8-9/ 212-245. p.
7492. Ösvények az énkeresőn. Konformizmus és nonkonformizmus Ibsen Peer Gyntjében. = Látó, 8-9/209-212. p.

Csokits János
7493. Két vázlat egy képzelt esszéhez. = Műhely, 1/43-44. p.
7494. Vázlatok egy képzelt esszéhez. Történetírás. Nyelvrontás és nyelvromlás. A hallgatás dicsérete. = Kortárs, 1/74-78. p.

Csoóri Sándor
7495. Illyés Gyula emléktáblája Balatonfüreden. = Hitel, 6/3-7. p.

Csűrös Miklós
7496. A hiteles embert keresve. (Nyolcvan éve született Török Endre.) = Napút, 9/12-13. p.

Cukor György
7487. Győrnek menet vonaton. = Műhely, 5/32-35. p.

Czakó Gábor
7488. A plüssmaci meg én. = Hitel, 10/26-35. p.

Czigány György
7489. Nővérem az unokám. (Győri filmetűd.) = Műhely, 5/7-9. p.

Dalos Margit
7497. Mese Poldiról. = Liget, 1/6-9. p.

Dániel Anna
7498. Az akarat szabadságáról és egyebekről. = Liget, 7/37-39. p.
7499. Köztes világ. = Liget, 1/76-77. p.

Deák László
7500. Győr, pályaudvar. = Műhely, 5/ 36-37. p.

Duba Gyula
7502. Szerelmes földrajzom. (1) = Irodalmi Szemle, 6/5-15. p.
7503. Szerelmes földrajzom (2.) (Részlet.) = Irodalmi Szemle, 7/25- 34. p.

Dudás Attila
7504. A halál rendszeres gyakorlata. = Holmi, 4/508-516. p.

Döbrentei Kornél
7501. Emlék az örökkévalóságról. = Hitel, 11/78-80. p.

Erdélyi Erzsébet
7505. Egy rideg világ szülötte - Rideg Sándor. = Új Horizont, 3/ 119-121. p.

Fehéri György
7506. Miért szeretik Kertész Imrét Németországban? = Múlt és Jövő, 1/70-75. p.

Fejtő Ferenc
7507. Kicsoda Kertész Imre? (Ford.: Zsámboki Mária.) = Múlt és Jövő, 1/67-68. p.

Felszeghi Sára
7508. A Rozsdatemetőről, avagy a kórkép a kor képe. = Tekintet, 4/ 91-93. p.

Ferenczes István
7509. Pillangó-könyvek, madarak. = Helikon (Kolozsvár), március 25. 3. p.

Fogarassy Miklós
7510. „Az én Merényim”. Esszé és emlékezés. = Műhely, 5/47- 49. p.

Fráter Zoltán
7511. Podolin. Krúdy nyomában. = Kortárs, 12/85-90. p.
7512. A színes író. = Palócföld, 6/784- 785. p.

Füzi László
7513. „Az ember adjon s tekintse véletlennek a kapást.” Németh László etikai gondolatairól. = Vigilia, 5/361-369. p.
7514. Maszkok, terek… = Forrás, 7- 8/3-15. p.

Gergely Ágnes
7515. Noé bárkái. A szanatórium. A várkastély. = Kortárs, 11/81- 84. p.

Glüch Csaba
7516. Város, eső, szerelem. = Műhely, 5/24. p.

Goldstein Imre
7517. Gondolatok az új Kertész-regényről. = Múlt és Jövő, 4/ 125. p.
 | 1/4  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003