Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2003-as szám   
A keresés eredménye:
2003 évfolyamból , irodalmi múlt, dokumentumok kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/2  | következő >  | Utolsó >>

2003

 irodalmi múlt, dokumentumok 

A. Molnár Ferenc
9252. Ady Endre Bibliájáról. = Irodalomismeret, 1/70-73. p.

Ágoston Balázs
9208. A bor, mint kultúrtörténeti és spirituális jelenség. Hamvas Béla: A bor filozófiája. = Lyukasóra, 2/24-25. p.

Arday Géza
9209. Tompa Mihály kora, eszmeisége és költőisége. = Lyukasóra, 1/ 24-26. p.

Bakó Endre
9210. „Hacacáré” - utazás Csokonai koponyája körül. = Irodalomismeret, 1/43-53. p.

Balogh Tamás
9211. Kosztolányi-dedikáció Sík Sándornak: Kosztolányi és Karinthy a dedikációról. = Irodalomismeret, 2/58-60. p.

Benke Gábor
9212. Filológia, poétika, autonómia. (Pirnát Antal Balassi-értelmezéséről.) = Irodalomtörténeti Közlemények, 4-5/583- 595. p.

Bordás Győző
9213. A legjobbat akarta. Adalék a Kalangya Kosztolányi-számának hasonmás kiadásához. = Híd, 3/401-405. p.

Borgos Anna
9214. Kifelé a burokból. Harmos Ilona kiadatlan életrajzához. = Holmi, 1/18-26. p.

Borzsák István
9215. Habent sua fata libelli. Adalék Csokonai kéziratos hagyatékához. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4-5/470-471. p.

Buda Attila
9216. Francia négyes vagy a körülmények tánca. Részlet egy életrajzi bevezetőből. = Palócföld, Költészet napi különszám/ 164-186. p.

Császtvay István
9217. A makói József Attila Társaság végnapjai. = Palócföld, Költészet napi különszám/114-131. p.

Fábri Anna
9218. A magyar irodalom társas élete egykor és ma. = Bárka, 4/106- 110. p.

Ferenczy Miklós
9219. Csokonai Vitéz Mihály múzsája, Lilla. = Hévíz, 3/20-28. p.

Fischer Alajos
9220. A megcsonkított valóság. (Márai Sándor Egy polgár vallomásainak pere.) = Irodalomtörténeti Közlemények, 4-5/ 545-580. p. [Sarusi Kiss Bélával közösen.]

G. Merva Mária
9251. Petőfi Sándor Gödöllőn. = Palócföld, Költészet napi különszám/91-100. p.

Gergely Anna
9221. György Oszkár, a költő és a tanár. = Árgus, 5/60-64. p.

Gergely Ferenc
9222. A hatalom egyes képviselői és az írók, avagy „totális hadüzenet az emberi észnek…” = Tekintet, 4/31-39. p.

Gömöri György
9223. Berzsenyi-bejegyzés egy barát albumában. = A Dunánál, 5/ 71-72. p.
9224. Ismeretlen Szenczi Molnár Albert-vers egy marburgi antológiában. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4-5/532-534. p.
9225. Oxfordi magyar humanista költő I. Erzsébet korában. „Vissza az Isten balsorsába” - avagy meghalni, cethalak közé. [Budai Parmenius István.] = A Dunánál, 6-7/26-29. p.

Heiser Krisztina
9226. Dugonics András, a csaló. = Irodalomismeret, 2/102-103. p.

Horváth János
9227. - - szakdolgozat-bírálatai, III. (Közr.: Buda Attila.) = Irodalomismeret, 1/75-76. p.
9228. - - szakdolgozat-bírálatai, IV. (Közr.: Nagy Mária.) = Irodalomismeret, 2/63-65. p.
9229. - - szakdolgozat-bírálatai, V. (Közr.: Nagy Mária.) = Irodalomismeret, 3/129-131. p.
9230. - - szakdolgozat-bírálatai, VI. (Közr.: Nagy Mária.) = Irodalomismeret, 4/138-141. p.

Horváth József
9231. Csokonai professzor. = Hévíz, 3/ 14-19. p.

Illés Lajos
9232. Irodalmár-történeti levelek. = Új Horizont, 3/108-112. p.

Kelecsényi László
9233. Lappangó átdolgozások. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4-5/528-531. p.

Kemsei István
9234. Kedves Péter László! = Kortárs, 3/113. p.

Kerényi Ferenc
9235. Arany János-kéziratok, tanítványai hagyatékában. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1/ 91-95. p.
9236. Egy magángyűjtemény kincseiből. = Holmi, 6/711-722. p.

Király Júlia
9237. A kultuszteremtő Gárdonyi. = Palócföld, Költészet napi különszám/100-107. p.

Kiss Farkas Gábor
9238. Az „Áfium” fösvény görögjei. = Irodalomismeret, 3/121-123.p.

Korompay H. János
9239. Horváth János és Barta János. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1/87-90. p.

Kovács Sándor Iván
9240. Illyés Gyula könyvtára, II. = Irodalomismeret, 1/79-81. p.

Kupán Árpád
9241. Ady Endre és a szabadkőművesség. = Várad, 3/72-78. p.
9242. Kazinczy Ferenc, a magyar szabadkőművesség első nagy személyisége. = Várad, 4/76-79. p.

Lackfi János
9243. Egy szelíd kísérletező maszkváltásai. Szénrajz a műfordító György Oszkárról. = Árgus, 5/69-77. p.

Lakatos István
9244. Fodor András öt dedikációja Németh Lászlónak. = Irodalomismeret, 4/95-96. p.

Lengyel András
9245. Barta István portréjához. Nagy Lajos négy dedikációja. = Irodalomismeret, 3/107-110. p.
9246. Egy újabb kötet József Attila könyvtárából. = Irodalomismeret, 2/56-57. p.
9247. A szerkesztő irodalmi presztizse. Dedikációk Bresztovszky Edének. = Irodalomismeret, 4/ 97-99. p.

Lengyel Balázs
9248. Két dokumentum. [Nemes Nagy Ágnes korai verse és Ottlik Géza levele.] = Holmi, 1/119-122. p.

Markovics-Majtényi András
9249. Egy magyar jacht az Adrián. Herczeg Ferenc század eleji politikai credójáról. = Híd, 2/206-217. p.

Merényi-Metzger Gábor
9250. Karinthy Frigyes származásának anyakönyvi forrásai. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4- 5/535-544. p.

Nagy L. János
9253. Weöres Sándor szegedi vonatkozásaiból. = Tiszatáj, 6/70-74. p. [Vörös Lászlóval közösen.]

Németh Ferenc
9254. Herczeg Ferenc, a temesvári gimnazista. = Híd, 12/1462- 1466. p.

Németh László
9255. Tartsd magad. = Híd, 6/709- 712. p.

Pekáry Tamás
9256. Adalék Szerb Antal „Utas és holdvilág” című regényéhez. = Irodalomismeret, 2/8. p.

Péter László
9257. Hajsza Németh László ellen. = Kortárs, 2/102-103. p.
 | 1/2  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003