Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2003-as szám   
A keresés eredménye:
2003 évfolyamból , kritika, recenzió, ismertetés kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/15  | következő >  | Utolsó >>

2003

 kritika, recenzió, ismertetés 

Ács Gábor
8133. Sánta Gábor: „Minden nemzetnek van egy szent városa.” (Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából.) = Irodalomtörténet, 2/321-328. p.

Ács Margit
8134. Minőség - forradalom nélkül. Görömbei András: Csoóri Sándor. = Kortárs, 6/86-91. p.
8135. A nyugodt, konok válasz. Cs. Nagy Ibolya: Kérdez az idő. = Hitel, 4/119-124. p.

Acsai Roland
8136. Balla Zsófia: A harmadik történet. = Kritika, 3/28-29. p.
8137. „De nem hozzám való, Uram”. Nádasdy Ádám: A rend, amit csinálok. = Alföld, 4/104- 107. p.
8138. „Évek termése”. Géher István: Esztendők éve. = Műhely, 3/63-64. p.
8139. „Négy fal között.” Gellén-Miklós Gábor: Rossz alvó. = Élet és Irodalom, január 31. 24. p.

Adamik Tamás
8140. Garai István: A helytartók gyávasága. = PoLíSz, 4-5/96- 97. p.

Ágoston Zoltán
8141. Rejtett hagyomány. A Sorsunk Antológia. = Jelenkor, 3/318- 320. p.

Alabán Ferenc
8142. Irodalmi kölcsönhatások világában. (L. Erdélyi Margit: Az irodalom és vetületei.) = Irodalmi Szemle, 4/67-73. p.

Alföldy Jenő
8143. Föld és ég között. Bertók László: Valahol, valami. = Új Forrás, 9/37-44. p.
8144. Gyöngyszem egy fontos könyvsorozatban. Görömbei András: Csoóri Sándor. = Életünk, 7-8/730-731. p.
8145. Közös szerelmeink. = Irodalmi Szemle, 8/71-72. p.
8146. Tények feltárása, legendák oszlatása. Tüskés Tibor: A határtalan énekese. = Tiszatáj, 6/ 75-79. p.
8147. Az űrhajózás belső kényszere. Csokits János: Egy hajótörött naplójából. = Új Forrás, 6/ 21-26.
8148. A zarándok útja. Domokos Mátyás: A porlepte énekes. = Tiszatáj, 6/80-85. p.

Ambrus Gábor
8149. Jelenvalólét, szubjektum, kreatúra. Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János. = Pannonhalmi Szemle, 1/106-110. p.
8150. A jelként elgondolt élet. 1. Szirák Péter: Kertész Imre. 2. Az értelmezés szükségessége. = Irodalomtörténet, 3/501- 511. p.

András Edit
8151. Mindenhol jó, de legjobb közbül. Bán Zsófia: Amerikáner. = Holmi, 1/139-142. p.

András Sándor
8152. Journal int:íme. Nagy Pál: Journal in-time. = Kortárs, 1/ 97-100. p.

Angyalosi Gergely
8153. Ex libris. Balla Zsófia: A harmadik történet. Oravecz Imre: A megfelelő nap. Borbély Szilárd: Berlin - Hamlet. Vörös István: Heidegger, a postahivatalnok. = Élet és Irodalom, május 16. 21. p.
8154. A győzelem könyve. Orbán Ottó: Az éjnek rémjáró szaka. = Alföld, 4/98-101. p.

Ardamica Zorán
8155. Napraforgás. [Faludi Ádám kötetéről.] = Palócföld, 1/96- 98. p.

Arday Géza
8156. Egy új Márai-kép kirajzolódása. Beke Albert: Márai Sándor a magyarságról és a zsidóságról. = PoLíSz, 2-3/95-96. p.

Asztalos Éva
8157. Ha jobban meggondoljuk. Kálmán C. György: Mű- és valódi élvezetek. = Alföld, 1/99- 105. p.
8158. Számvető betűvetés. Háy János: Kotródom el. = Alföld, 8/ 93-96. p.

Baán Tibor
8159. A megváltó irónia közelében. Tamás Ferenc: Mintha kő volna. = Műhely, 2/68-69. p.
8160. Mezey Katalin: Párbeszéd. = Kortárs, 1/101-102. p.

Babiczky Tibor
8161. Dukay Nagy Ádám: Hosszú eltáv. = Szépirodalmi Figyelő, 3/94-95. p.

Bakonyi István
8162. Gyerekidő. Serfőző Simon regénye. = Palócföld, 1/90-93. p.
8163. Az igenpárti író. Kilián László: Igenkönyv. = Pannon Tükör, 2/116-118. p.
8164. Kettős szorításban. Gál Sándor: A megérintett. = Árgus, 5/ 91-93. p.
8165. Szeretetközpontú írások. Cs. Varga István: Adósságtörlesztés. = Hitel, 2/121-122. p.
8166. A Teremtő ministránsai. Czigány György „próza-füzete”. = Pannon Tükör, 4/55-56. p.

Balassa Péter
8167. Az értelmezhetetlen kapujában. Szirák Péter: Kertész Imre. = Élet és Irodalom, március 21. 22. p.

Balázs Eszter Anna
8168. Darvasi László: A lojangi kutyavadászok. = Kritika, 10/ 30-31. p.
8169. „a pornó és a kabaré színei”. Szálinger Balázs: Első Pesti Vérkabaré. = Jelenkor, 4/ 426-428. p.
8170. Tóth Kriszta: Porhó. = Kritika, 3/28. p.

Balázs Imre József
8171. Az intenzitás visszahódítása. Szilágyi Júlia: Versenymű égő zongorára. = Holmi, 2/ 275-276. p.
8172. Az intenzitás visszahódítása. Szilágyi Júlia: Versenymű égő zongorára. = Látó, 3/96-98. p.
8173. Kosár, köcsög, lábpor. Kovács András Ferenc: Vásárhelyi vásár. = Élet és Irodalom, június 13. 22. p.

Balogh Piroska
8175. „mikor halandó nyelven a halhatatlanságról”. Balla Zsófia: A harmadik történet. = Alföld, 8/89-93. p.
8176. A quidlibet audiendi hatalmáról. Kőrösi Zoltán: Télidő. = Alföld, 1/106-109. p.

Bandi Irén
8177. Déry Tibor: Szép elmélet fonákja. Cikkek, művek, beszédek, interjúk (1945-1957). = Irodalomtörténeti Közlemények, 2-3/362-364. p.

Bányai Éva
8178. Képolvasás/önolvasás. Gion Nándor: Virágos Katona. = Korunk, 1/119-122. p.

Bányai János
8179. Börtönszag Európa közepén és keleti felén. Bodor Ádám: A börtön szaga. Válaszok Balla Zsófia kérdéseire. = Alföld, 7/101-106. p.
8180. Derű vigasz nélkül. Esterházy Péter: Javított kiadás. = Holmi, 2/255-259. p.

Barabás Zoltán
8181. „…fájdalmak között is reménykedem.” Pomogáts Béla: Megújulásra váró hagyomány. Pomogáts Béla: Magyarok között a nagyvilágban. = Várad, 3/ 110-113. p.

Bárány Tamás
8182. Azért talán annyira mégsem. Kárpáti Andor: Kurvajó! = Élet és Irodalom, január 10. 24. p.
8183. Az értékőrző. Tordon Ákos: Korkóstoló. = Lyukasóra, 2/ 28. p.
 | 1/15  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003