Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2003-as szám   
A keresés eredménye:
2003 évfolyamból , napló, emlékezés, jegyzet kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/6  | következő >  | Utolsó >>

2003

 napló, emlékezés, jegyzet 

Ágh István
7657. A kolosszus vonzása. = Európai Utas, 2/8. p.

Ágoston Balázs
7658. A materialista vallás. = Lyukasóra, 6/19. p.

Ágoston Zsolt
7659. Emlékezés Ágoston Juliánra. = Vigilia, 5/375-378. p.

Albert Gábor
7660. Brüsszeliana - 2003. = Európai Utas, 2/7. p.
7661. Paradoxonok nélkül. = Dunatükör, 3/53-60. p.

Alföldy Jenő
7662. Válogatott botlások. Felszólalás Illyés Gyuláról és a polgárságról egy megkésett, de lezáratlan vitában. = Hitel, 3/14-19. p.

András Sándor
7663. Az 1-es számú országút. = Európai Utas, 3/33. p.
7664. „Harmincöt szó a kért hetven helyett…” = Napút, 10/32. p.

Apró Ferenc
7665. Tulipános-e a tulipántos láda? = Irodalomismeret, 2/103- 105. p.

Arday Géza
7666. Adalékok egy Budapestről induló, Londonban kiteljesedő és Sárospatakra visszatérő életműhöz. [Székfoglaló.] = Lyukasóra, 3/24-25. p.
7667. Cs. Szabó László életművéről. = Zempléni Múzsa, 2/36-39. p.

Bakó Endre
7668. Weöres Sándorék Debrecenben. = Irodalomismeret, 3/35-41. p.

Balassa Péter
7669. Leonóra papírjai. = Jelenkor, 12/1137-1149. p.

Balázs Imre József
7670. Bodor Ádám. = Helikon (Kolozsvár), április 25. 3. p.
7671. Ezredfordulós körkép az erdélyi magyar költészetről. = Helikon (Kolozsvár), április 10. 1-4. p.

Balla D. Károly
7672. mIDŐn. = Kritika, 10/39. p.
7673. Szembesülés (7-9). = Új Holnap, 1/132-136. p.

Bárány Tamás
7674. In memoriam Vidor Miklós. = Lyukasóra, 5/17. p.

Beke Albert
7675. „A régi nyolcosztályos gimnáziumot…” = Napút, 10/29-30. p.

Bényei József
7676. „Amikor születtem, béke volt…” = Napút, 10/55-56. p.

Benyhe János
7677. A kelletlen utazó. = Európai Utas, 4/52-53. p.

Bertha Bulcsu
7678. Orgonavirágzás. = Lyukasóra, 6/18-19. p.
7679. Tavasz a Balaton-parton. = Lyukasóra, 5/8. p.
7680. Tavaszi újrakezdés. = Lyukasóra, 4/1. p.

Bezeczky Gábor
7681. Végső búcsú Szindbádtól (1957- 2002). = Literatura, 3/286- 287. p.

Bíró Gergely
7682. Meglátjuk-e még? [Székfoglaló.] = Lyukasóra, 2/26. p.

Bodó Márta
7683. Kertész Imre és mindannyiunk sors(talanság)a. = Látó, 3/ 106-109. p.

Borbándi Gyula
7684. Képek a gyerekkorból. = Új Horizont, 2/101-112. p.
7685. Utam a népi mozgalomhoz. = Hitel, 6/10-20. p.

Borbély János
7686. Por és hamu. = Híd, 7-8/ 805-813. p.

Borbély László
7687. Üzenet az ezerszer áldott nyolcadik kerületből. (Képzeletbeli levéltöredék Fejes Endréhez.) [Székfoglaló.] = Lyukasóra, 3/25-26. p.

Bratka László
7689. Szorítások és szorongások. = Dunatükör, 3/100-101. p.

Buda Ferenc
7690. Levél egy (két? három?) levélről. = Forrás, 2/27-29. p.

Böndör Pál
7688. Esszémozaik. = Híd, 7-8/769- 776. p.

Csapody Miklós
7699. Kileng a mutató. Páskándi, Ilia - és a belső elhárítás. = Korunk, 8/39-53. p.

Cselényi László
7700. Érzelmes utazás az eltűnt idő nyomában. (2) = Irodalmi Szemle, 1/39-44. p.
7701. Érzelmes utazás az eltűnt idő nyomában. (3) = Irodalmi Szemle, 2/31-42. p.

Cseres Tibor
7702. Hamvas, Tiszapalkonya. = Lyukasóra, 3/1. p.

Csokits János
7703. Észrevételek és széljegyzetek. = Új Forrás, 6/88-91. p.

Csoóri Sándor
7704. Autóval át a városon. = Hitel, 2/4-15. p.
7705. Hatalmas nagy korszakban éltem. Emlékezés Illyés Gyulára. = Hitel, 1/3-8. p.

Csuday Csaba
7706. A végvár, a templom és a bilin olvasó majom. = Európai Utas, 4/56-57. p.

Czakó Gábor
7691. Korképek. = Kortárs, 3/70-79. p.

Czigány György
7692. Három bekezdés. = Lyukasóra, 1/10. p.
7693. Tuttifrutti Ottlik asztaláról. = Kortárs, 4/124-128. p.

Czigány Lóránt
7694. Há gambas! = Európai Utas, 4/54-55. p.
7695. Hetet, havat. [Határ Győző: Alapigazságok, melyek minden alapot nélkülöznek.] = Kortárs, 2/105-108. p.
7696. Írok, tehát vagyok. Napló, 1980. = Kortárs, 5/42-77. p.
7697. A „párizsviselt, életviselt ” Keszei Istvánról. = Árgus, 1/11-13. p.
7698. A szürke ló, a fürjészet, a sütőház - vagyis a sóvárgásról. [Székfoglaló.] = Lyukasóra, 4/25-26. p.
 | 1/6  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003