Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2003-as szám   
A keresés eredménye:
2003 évfolyamból , tanulmány kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/7  | következő >  | Utolsó >>

2003

 tanulmány 

Acél Zsolt
8869. Vates ambiguus. A bukolikus hagyomány Berzsenyi Dániel költészetében. = Irodalomtörténet, 1/82-91. p.

Aich Péter
8870. A Nobel-díjas regény. = Irodalmi Szemle, 1/34-38. p.

Alabán Ferenc
8871. Műfordítás és recepció. = Irodalmi Szemle, 2/82-87. p.

Alföldy Jenő
8872. Babits Mihály vonzásában. Csanádi Imre: Magyar szonett; Másodvirágzás. = Somogy, 1/36-42. p.
8873. Én, te, ő. Költemény a kispolgárról. = Hitel, 6/110-116. p.
8874. Hamis és valódi. Két szonett Weöres Sándortól. = Forrás, 6/30-37. p.
8875. A paródia költészete. = Eső, 2/ 10-19. p.
8876. „Pokolzajt zavaró harci jaj.” Illyés Gyula: Bartók. = Tiszatáj, 3/Diákmelléklet.
8877. Pótvizsga előtt. Juhász Ferenc műveiről, a Tékozló országról. = Tekintet, 4/21-30. p.
8878. Verszenére váltott festészet. Csanádi Imre: Mária és Erzsébet. M. S. mester selmecbányai oltárának szárnyképére. = Kortárs, 3/84-91. p.

Alt Krisztián
8879. Amália. Egy szépséges és titokzatos hölgy Csokonai Dorottyájában. = Irodalomtörténet, 3/444-456. p.

Angyalosi Gergely
8880. A képtelen individuum regénye. Kertész Imre Gályanaplója. = Alföld, 5/56-61. p.
8881. Látni és írni. Az irodalmi impresszionizmus képzőművészeti előzményei. = Alföld, 1/79- 95. p.

Ármeán Ottilia
8882. Képek képtelensége mint terelőút a Szindbádban. = Literatura, 3/306-312. p.
8883. Paragrammatika. Parti Nagy Lajos: Papírdal. = Kalligram, 10/41-60. p.

Babosi László
8884. Ratkó József töredékes Bartók-tanulmányának rekonstrukciója. = Hitel, 5/96-116. p.

Babus Antal
8885. A Mű védelme, megkerült „Függeléke” és egyéb, kiadatlan Németh László-levelek. = Új Forrás, 10/32-41. p.

Bacsó Béla
8886. A Javított kiadásról. [Esterházy Péter.] = Jelenkor, 4/388-3 91. p.

Balassa Péter
8887. A Név nevében. Editióról és emendatióról. [Esterházy Péter.] = Jelenkor, 4/392-397. p.

Balázs Ildikó
8888. Hol „lakott” a funtinelli boszorkány? A Kunyhó a Komárnyikon című regény nyelvi világa. [Wass Albert.] = PoLíSz, 4-5/61-72. p.
8889. Két levél. Adalék egy készülő Wass-monográfiához. = PoLíSz, 2-3/63-66. p.

Balázs Imre József
8890. Az avantgárd kommunikáció változatai Reiter Róbert költészetében. = Alföld, 9/52-66. p.
8891. Az erdélyi avantgarde folyóiratai. = Irodalomtörténet, 1/ 120-130. p.
8892. Ezredfordulós körkép az erdélyi magyar költészetről. = Parnasszus, 1/13-31. p.
8893. Az irodalomtudományi publikációk fórumai Erdélyben. = Korunk, 1/139-143. p.
8894. „Megbékélt szívházat építenék.” Bartalis János költészete a két világháború között. [I.] = Látó, 4/53-61. p.
8895. „Megbékélt szívházat építenék.” Bartalis János költészete a két világháború között. [II.] = Látó, 5/56-70. p.
8896. „Megbékélt szívházat építenék.” Bartalis János költészete a két világháború között. [III.] = Látó, 6/71-84. p.

Balogh Tamás
8897. Történelmi pikareszk és „népi” utópia. A Végtelen út. [Fekete István.] = Somogy, 1/10- 27. p.
8898. Tréfa a humorban. (Karinthy Frigyes, a humorista?) = Bárka, 5/76-86. p.

Bányai János
8899. A Kalangya vége. = Híd, 5/ 528-532. p.

Bárány Tibor
8900. Románhistóriák közt a történelem. [Márton László.] = Irodalomtörténet, 4/628-649. p.

Baranyai Norbert
8901. Személyiségfejlődés, nevelődés, költői identitás. A Légy jó mindhalálig példázatosságának olvasási lehetőségei. = Hitel, 4/53-69. p.

Bárczi Zsófia
8902. Álcázott szöveg. Műfaji játékok Szerb Antal A Pendragon legenda című regényében. = Literatura, 2/197-207. p.

Bécsi Tamás
8903. Az önértelmezés hiányai. (A húszas-harmincas évek magyar drámáiról.) = Irodalomtörténet, 2/228-245. p.

Beke József
8904. Zrínyi szavainak magyarázatához. = Irodalomismeret, 2/88-94. p.

Beke Zsolt
8905. Kísérlet a vizuális költészet újabb recepciójára. = Új Forrás, 6/ 76-81. p.
8906. „a nyelv alatti kásás hómezőkön”. [Parti Nagy Lajos.] = Kalligram, 10/135-139. p.

Bence Erika
8907. Mesterek és tanítványok. Hatások és analógiák Németh László Kisebbségben című művében. = Híd, 6/672-683. p.

Bene Sándor
8908. Őskeresők. (A Zrínyi-családtörténet és műfaji háttere.) = Irodalomtörténeti Közlemények, 1/3-42. p.

Bengi László
8909. Irodalmi nyilvánosság és kanonizációs törekvések a közelmúlt magyar irodalmában. = Korunk, 3/95-103. p.

Benkő Samu
8910. A szépíró II. Rákóczi Ferenc. = Székelyföld, 5/45-57. p.

Bényei Péter
8911. Reprezentáció és allegorizáció. Kemény Zsigmond: Zord idő. = Alföld, 1/60-79. p.

Benyovszky Krisztián
8912. „de jó volna férfi lenni”. (Az újraolvasott Árvalányok.) = Bárka, 4/91-97. p.
8913. Kifigurázás. Kisebbségi regénymetaforák. = Új Forrás, 6/53-71. p.
8914. Modor vagy dialógus? Szempontok az irodalmi stilizáció értelmezéséhez. = Tiszatáj, 5/ 79-87. p.
8915. Nézőpontok kereszttüzében. Megjegyzések Móricz Zsigmond Az Isten háta mögött című regényéhez. = Irodalomtörténet, 3/479-487. p.

Bertha Zoltán
8916. Egzisztencia és transzcendencia az Illyés-líra világképében, II. = Helikon (Kolozsvár), január 10. 15-18. p.
8917. A nemzettudat létkérdései Illyés Gyula világképében. = Zempléni Múzsa, 1/24-29. p.

Bódi Katalin
8918. A valóság poétikája a francia és a magyar levélregényben. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4-5/483-503. p.
 | 1/7  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003