Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2004-as szám   
A keresés eredménye:
2004 évfolyamból , beszélgetés, levelezés, műhelynapló kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/3  | következő >  | Utolsó >>

2004

 beszélgetés, levelezés, műhelynapló 

Antall István
8499. Örökség. Végvári Lajos művészet-történetei. = Új Holnap, 3/84-93. p.

Bakó Endre
8506. Szegeden is debreceni író volt. Kiss Tamás Mocsár Gáborról. = Tekintet, 2/88-95. p.

Bakonyi István
8500. Csoóri Sándor: Közel a szülőföldhöz. Kérdező: - -. = Kortárs, 4/17-24. p.

Balázs Imre József
8501. Egy felfedezés története. - - beszélgetése Kányádi Sándor költővel. = Székelyföld, 5/ 43-46. p.

Balázs Sándor
8502. Ágh István: Vadászles, tűnődés, költészet. Kérdező: - -. = Kortárs, 6/116-123. p.

Bán Péter
8503. „Életem szerényen és csendesen telik.” Tamási Áron Farkaslakára küldött levelei. (Összegyűjtötte: - -.) = CET, 11/ 93-111. p.

Barna T. Attila
8507. Emberség és magyarság. Beszélgetés Kiss Benedekkel. = Magyar Napló, 8/25-27. p.

Beck András
8504. Karinthy Gábor levelei Füst Milánhoz. Közzéteszi - -. = Holmi, 8/989-1000. p.

Borbély László
8508. Ahol már embertelen. Portré Serdián Miklós Györgyről. = Lyukasóra, 4/32-33. p.

Borgos Anna
8505. Török Sophie utolsó évei. Koháry Saroltával beszélget - - és Kádár Judit. = Beszélő, 9/118- 124. p.

Csehy Zoltán
8509. A szerkesztő kérdéseire Bánki Éva válaszol. = Kalligram, 1/20. p.
8510. A szerkesztő kérdéseire Barak László válaszol. = Kalligram, 5/ 46-47. p.
8511. A szerkesztő kérdéseire Bárczi Zsófia válaszol. = Kalligram, 2/ 45. p.
8512. A szerkesztő kérdéseire Báthori Csaba válaszol. = Kalligram, 4/21-22. p.
8513. A szerkesztő kérdéseire Déri Balázs válaszol. = Kalligram, 1/ 30. p.
8514. A szerkesztő kérdéseire Gerevich András válaszol. = Kalligram, 7-8/61. p.
8515. A szerkesztő kérdéseire Grendel Lajos válaszol. = Kalligram, 4/ 17. p.
8516. A szerkesztő kérdéseire Jász Attila válaszol. = Kalligram, 3/21. p.
8517. A szerkesztő kérdéseire Juhász Katalin válaszol. = Kalligram, 9/29. p.
8518. A szerkesztő kérdéseire Kiss Noémi válaszol. = Kalligram, 11/19. p.
8519. A szerkesztő kérdéseire Lovas Ildikó válaszol. = Kalligram, 4/38. p.
8520. A szerkesztő kérdéseire Mészáros Sándor válaszol. = Kalligram, 9/46. p.
8521. A szerkesztő kérdéseire Mizser Attila válaszol. = Kalligram, 2/ 46-47. p.
8522. A szerkesztő kérdéseire Mizser Attila válaszol. = Kalligram, 10/30. p.
8523. A szerkesztő kérdéseire N. Tóth Anikó válaszol. = Kalligram, 6/ 38. p.
8524. A szerkesztő kérdéseire Nádasdy Ádám válaszol. = Kalligram, 7-8/70. p.
8525. A szerkesztő kérdéseire Rezeda Kázmér válaszol. = Kalligram, 7-8/75. p.
8526. A szerkesztő kérdéseire Sirokai Mátyás válaszol. = Kalligram, 5/34. p.
8527. A szerkesztő kérdéseire Szálinger Balázs válaszol. = Kalligram, 3/31. p.
8528. A szerkesztő kérdéseire Szászi Zoltán válaszol. = Kalligram, 6/67. p.
8529. A szerkesztő kérdéseire Tatár Sándor válaszol. = Kalligram, 10/54. p.
8530. A szerkesztő kérdéseire Tőzsér Árpád válaszol. = Kalligram, 11/85. p.
8531. A szerkesztő kérdéseire Vida Gergely válaszol. = Kalligram, 2/40. p.

Csiszár Mirella
8532. „Igen tisztelt kedves Igazgató Uram!” - „Igen tisztelt és kedves barátom!” Babits Mihály és Németh Antal levelezése. = Új Dunatáj, 1/58-79. p. [Gajdó Tamással.]

Dukay Nagy Ádám
8533. A gyerek szemmagasságában. Csukás Istvánnal a gyermekirodalom szerepéről - - beszélget. = Szépirodalmi Figyelő, 1/67-72. p.

Ekler Andrea
8534. „… föllapozzuk egymást a szótárban”. Beszélgetés Kovács Istvánnal. = Magyar Napló, 9/ 5-13. p.
8535. Felébredni az irodalomban. Beszélgetés Penckófer Jánossal. = Magyar Napló, 5/13-16. p.
8536. „Íróember ne árusítsa magát”. Beszélgetés Mezey Katalinnal. = Magyar Napló, 11/19- 24. p.
8537. Új kihívások előtt. Beszélgetés Nagy Gáborral. = Magyar Napló, 4/17-19. p.

Elek Tibor
8538. Arányérzék, ritmus és mellérendelő szerkezetek. Kiss Ottóval beszélget - -. = Tiszatáj, 4/ 69-77. p.
8539. „Ha saját magunknak elmondjuk rendesen…” Beszélgetés Esterházy Péterrel. = Bárka, 3/57-66. p.
8540. Meddig avantgárd, aki avantgárd? Beszélgetés Papp Tiborral. = Bárka, 1/25-32. p.

Erős Kinga
8541. Életéről mesél… Beszélgetés Lázár Ervinnel. = Magyar Napló, 6/16-18. p.

Fekete Gyula
8542. Öninterjú. = Hitel, 5/37-53. p.

Fogarassy Miklós
8543. Mészöly Miklós levelesládájából. Közreadja, jegyz.: - -. = Holmi, 2/205-222. p.

Fónod Zoltán
8544. „…a forrongások korát éljük…” Beszélgetés Pomogáts Bélával. = Irodalmi Szemle, 10/24- 42. p.
8545. „Nem én voltam a kalandor, hanem a történelem…” Megkésett beszélgetés Monoszlóy Dezsővel 80. születésnapja ürügyén. = Irodalmi Szemle, 11/57- 71. p.

Franyó Zsuzsanna
8546. A szabadabb szemlélet jegyében. Bori Imre utolsó interjúja. = Híd, 7/890-893. p.

Fráter Zoltán
8547. „Keresem magam közelségét”. Kemény István, Jász Attila, Térey János és Lackfi János beszélgetése - -nal. = Kortárs, 1/1-15. p.

Gáll István
8548. Emlékek a Vaskorból. Levelek - - elárvult asztalfiókjából. = Tekintet, 4/41-54. p.
 | 1/3  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003