Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2004-as szám   
A keresés eredménye:
2004 évfolyamból , esszé, vallomás kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/4  | következő >  | Utolsó >>

2004

 esszé, vallomás 

Albert Gábor
8078. „Mi nem hazudhatunk magunknak.” (A hatvan éve agyonhallgatott Zárt tárgyalás megjelenése ürügyén.) [Kodolányi János.] = Dunatükör, 6/ 40-46. p.

Alexa Károly
8079. Magyar alakok. A betyár. A „lengyel”. Sporthéroszok. = Kortárs, 8/1-19. p.

Ambrus Lajos
8080. Az én szőlőhegyem - a somlairul. = Kortárs, 4/48-55. p.

András Sándor
8081. Torony előtt, torony után. = Magyar Műhely, 1/2-5. p.

Antall István
8082. Vendégjáték Bolzánóban. Erdély-emlékképek Dél-Tirolban. = Új Horizont, 1/43-47. p.

Arday Géza
8083. Egymásra hatva. Nagy László és Szécsi Margit. = Lyukasóra, 11/24-25. p.

Bágyoni Szabó István
8084. Sorok a Felleg a város felett újrakiadása ürügyén. [Kuncz Aladár.] = PoLíSz, 6-7/10-13. p.

Ballai László
8085. A lapozó. = Ezredvég, 12/48- 50. p.

Bánki Éva
8086. Politika vagy szerelem? [Balassi Bálint.] = Napút, 6/17-21. p.
8087. A rózsa-színű ország. A János vitéz szerelmi szimbolikájáról. [Petőfi Sándor.] = Eső, 4/ 88-90. p.

Bárdos László
8088. „Az út írt engem.” Rába György nyolcvanéves. = Élet és Irodalom, június 11. 17. p.

Beke Albert
8089. Miért nem népszerű Nagy Lajos? = Lyukasóra, 7/26-28. p.

Beyer László
8090. Hősi életet kell élj! = PoLíSz, 12-1/40-41. p.

Bodnár György
8091. A ‚irpanova utcai kilátó. Bori Imre emlékére. = Híd, 11-12/ 1519-1528. p.

Bodor Ádám
8092. Az urna üzenete. = Helikon (Kolozsvár), augusztus 25. 3. p.

Boka László
8093. A tegnap világa. Irodalmi kapcsolatok és korhangulat. = Várad, 3/73-80. p.

Boldizsár Ildikó
8094. Rózsák a tündérmesékben. = Eső, 4/82-87. p.

Böndör Pál
8095. Esszémozaik. = Híd, 3/315- 324. p.

Cs. Szabó László
8196. Erdélyi városok. = Korunk, 10/25-27. p.

Csengery Kristóf
8101. „…s akár sose nőne föl…” [Nyolc van - Rába Györgynek.] = Liget, 6/21-24. p.

Csepregi János
8102. Ünnep az utcán. = Ezredvég, 12/78. p.

Csillag István
8103. Filológiai morzsák a magyar gyermekirodalom történetéből. = Szépirodalmi Figyelő, 1/82- 85. p.

Csoóri Sándor
8104. Ember és költészet. = Hitel, 12/ 60-68. p.
8105. Lehet-e Holt-tenger a költészet? = Hitel, 4/17-24. p.
8106. A történetek háttere. = Új Horizont, 2/23-25. p.

Czakó Gábor
8096. Démonaink. = Életünk, 11- 12/1008-1011. p.
8097. Etikai kódex. = Alföld, 11/87- 90. p.
8098. A hatalmas szerelemnek… = Kortárs, 3/68-76. p.
8099. Jézus otthona - hol lakik az Isten? = Lyukasóra, 6/24-25. p.
8100. A meleg kolbász. = Életünk, 11-12/1011-1014. p.

Debreceni Mihály
8107. „Huzatos hely ez a Kárpátalja!” = PoLíSz, 8-9/17-22. p.

Dobozi Eszter
8108. Sorsok és tájak. = Magyar Napló, 7/29-31. p.

Domokos Mátyás
8109. Egy uomo universale - Somogyból. [Fodor András.] = Tiszatáj, 6/51-55. p.

Duba Gyula
8111. Szerelmes földrajzom. Tájról, hazáról, nemzetről. [1.] = Hitel, 7/87-92. p.
8112. Szerelmes földrajzom. Tájról, hazáról, nemzetről. [2.] = Hitel, 8/43-57. p.

Dömény Veronika
8110. Töprengések a rostos mellett. = Új Holnap, 4/98. p.

Ébert Tibor
8113. Európáról. = Dunatükör, 4-5/ 23-26. p.

Esterházy Péter
8114. Én és a keresőfák. = Híd, 1/ 15-18. p.

Faragó Vilmos
8115. Mikor a vers pontosan a valóságot fejezi ki. [A posztmodern költészetről és Bihari Sándor új kötetéről.] = Tekintet, 6/ 29-35. p.

Farkas Zsolt
8116. Éhara. (Részlet.) = Kalligram, 11/41-56. p.

Fekete Vince
8117. Szerénység, fegyelem, alázat. Nagy Koppány Zsoltról. = Székelyföld, 12/147. p.

Ferenczes István
8118. Havazás énvelem. = Székelyföld, 1/5-7. p.

Filip Tamás
8119. A hazajutás vágya. (Vázlat Szentmártoni Jánosról.) = Dunatükör, 4-5/17-19. p.

Fogarassy Miklós
8120. Röpesszé a madarakról. = Vigilia, 10/778-780. p.

Fráter Zoltán
8121. Utolsó liter. (Krúdy Gyula emléknapján.) = Palócföld, 4/ 440-443. p.

Fried István
8122. Hatalom és irodalom kölcsönös fogságában. = Irodalmi Szemle, 8/9-15. p.

G. István László
8129. Madarak rokonának rokoni szeretettel. [Nyolc van - Rába Györgynek.] = Liget, 6/30- 31. p.

G. Komoróczy Emőke
8151. „Újratanulja magát bennünk a gyermek…” Szentmártoni János költészetéről. = Pannon Tükör, 6/51-55. p.

Gál Sándor
8123. A versben megvalósuló élet. = Hitel, 2/6-7. p.

Géher István
8124. A személytelen személység színjátéka. [Nyolc van - Rába Györgynek.] = Liget, 6/28- 29. p.
 | 1/4  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003