Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2004-as szám   
A keresés eredménye:
2004 évfolyamból , irodalmi múlt, dokumentumok kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/2  | következő >  | Utolsó >>

2004

 irodalmi múlt, dokumentumok 

Ács Anna
10268. Az örök füredi vendég. Száz éve született Keresztury Dezső. = Palócföld, 5/630- 634. p.

Albert Gábor
10269. Szemere Bertalan hazatérései. = Kortárs, 11/64-77. p.

Albert Zsuzsa
10270. Legenda Cs. Szabó Lászlóról. I. rész. = Székelyföld, 11/937- 948. p.
10271. Legenda Cs. Szabó Lászlóról. I. rész. = Vigilia, 11/937-948. p.

Baranyi Ferenc
10272. A közönség hiányának áldásai. = Ezredvég, 12/76-77. p.

Beke György
10273. Lelki rokonság. [Tamási Áron barátsága egy székelyudvarhelyi orvos házaspárral.] = Új Holnap, 2/55-65. p.

Berecz Andrea
10274. Babits és a „Könyves”. [Újpest, Könyves Kálmán Gimnázium.] = Irodalomismeret, 6/36-37. p.

Botka Ferenc
10275. Kosztolányi Dezső: Tere-fere. = Híd, 10/1425-1436. p.
10276. Kosztolányi Dezső tere-feréi. (Előszó.) = Palócföld, 5/ 615-629. p.

Buda Attila
10277. Milyen tanár volt Babits Fogarason? = Irodalomismeret, 6/ 29-35. p.

Csáky Károly
10278. Mikszáth Kálmán selmecbányai kapcsolatairól. = Irodalmi Szemle, 4/80-84. p.

Császtvay Tünde
10279. Szalon-garnitúra. Az epreskerti Jókai-szalon és Feszty-szalon. = Irodalomtörténeti Közlemények, 5-6/ 620-656. p.

Cséby Géza
10280. Balassi és Lengyelország. Adalékok Balassi Bálint lengyelországi útjaihoz. = Napút, 6/6-10. p.

Cseke Péter
10281. Aki felénk jön az időből. A száz éve született László Dezső emlékére. = Székelyföld, 9/ 50-76. p.
10282. Benedek Elek és a Tizenegyek. = Duna-part, 1/44-48. p.

Demeter Júlia
10283. Nincsen fájdalom, mint az én fájdalmam… A Csíksomlyón 1734. április 23-án, nagypénteken előadott passiójáték. = Új Forrás, 10/103-105. p.

Dobri Mária
10284. …a’ kitől vettem ezeket is a többi maradvány írásokkal együtt… Faludi Ferenc és családjának kéziratos hagyatéka az Egyházmegyei Könyvtárban. = Életünk, 4/362- 369. p.

Farkas Geiza
10285. - - imája. (Közzéteszi: Németh Ferenc.) = Híd, 3/ 415-417. p.

Fehér Zoltán
10286. Arra járnak a nagy ezüstgombosok. A betyárvilág emlékei Bács-Kiskun megye néhány kétnyelvű közösségében. = Forrás, 12/93-101. p.

Gazda Árpád
10287. Párbajhistória. [Sipos László és Herzog/Herczeg Ferenc párbajáról.] = Híd, 8/1114- 1124. p.

Gróh Gáspár
10289. Az építés politikája. Móricz Zsigmond és a történelem. = Hitel, 9/28-36. p.

Gyáni Gábor
10290. Válaszúton az irodalmi kultuszkutatás. = Literatura, 2/ 208-218. p.

Gömöri György
10288. Puskás és Márai. Márai-konferencia Cambridge-ben. = Forrás, 12/111-112. p.

H. Kakucska Mária
10297. Gvadányi József levele Orczy Lőrinchez. = Irodalomtörténeti Közlemények, 4/505-506. p.

Hernádi Mária
10291. Pygmalion Naplója. Kertünk Istennel határos, Gozsdu Elek és Weisz Anna levelezése 1906-1915. = Műhely, 6/ 45-50. p.

Homonnay Lenke
10292. Visszaemlékezés Daday Lorándra. = Helikon (Kolozsvár), október 25. 17-18. p.

Horváth József
10293. Csokonai Csurgóra-hívásának stációi. = Irodalomismeret, 1-2/83-86. p.

Jókai Anna
10294. „Nézem a sötétséget, de látom a csillagokat.” Fekete István hazatért. = Tiszatáj, 11/33-34. p.

Jónás Zoltán
10295. A költészet mezsgyéin - lírateremtésben. Parnasszus Műhely Egerben. = Új Holnap, 3/105-107. p.

Kabán Annamária
10296. A Psalmus Hungaricus előzményei és helye a költői életműben. [Dsida Jenő.] = Helikon (Kolozsvár), május 25. 4-5. p.

Kántor Lajos
10298. Apokalipszis - háborúban és békében. Kolozsvári történetek, prózában. = Forrás, 12/ 53-78. p.
10299. Balassi élete Erdélyben. = Korunk, 12/85-88. p.
10300. Virtuális szellemi parlament. Üzenet Kós Károllyal - Újvidékre. = Híd, 4-5/675- 679. p.

Kelecsényi László
10301. Egy asszonyság sorsa. [Krúdy Gyula első feleségéről.] = Tekintet, 6/107-115. p.

Kerényi Ferenc
10302. Két Vörösmarty-autográf. = Irodalomtörténeti Közlemények, 2/244-246. p.
10303. „Nem tetszeni, hanem használni akarok…” (200 esztendeje született Bajza József.) = Székelyföld, 4/63-70. p.

Kis Tímea
10304. Piarista iskoladrámák, I. = Vigilia, 4/318-319. p.

Kolontári Attila
10305. Illyés Gyula a Szovjetunióban. = Új Dunatáj, 4/40-51. p.

Korompai H. János
10306. A hagyaték. [Horváth János.] = Irodalomtörténet, 1/135- 141. p.

Kovács István
10307. A lengyelországi „Magyar utcákban” és magyar borpincékben Balassi Bálinttal. = Székelyföld, 10/67-82. p.

Kovács Sándor Iván
10308. Árkádiában élt ő is. Faludi Ferenc háromszázadik születésnapjára. = Életünk, 4/370- 384. p.
10309. Dobozytól Delimánig. A Zrínyi-illusztrációk és Sarlós Endre „Delimán”-jának kontextusa. = Életünk, 3/277- 288. p.

Kováts Dániel
10310. Balassi Bálint és Sárospatak. = Magyar Napló, 9/26-28. p.

Lám Béla
10311. A körön kívül… Részlet. = Helikon (Kolozsvár), július 10. 4-7. p.

Lengyel András
10312. A forradalmak „furcsa párosa”. Móra Ferenc és Zadravetz István. = Holmi, 6/667- 679. p.
10313. József Attila ismeretlen fiatalkori verse. = Új Dunatáj, 3/ 32-36. p.

Margócsy István
10314. A költészet ünnepe. Az 1843-as Kisfaludy Sándor-ünnep jelentősége. = 2000, 5/66- 76. p.

Márton László
10315. Azok az ismeretlen magyar remekművek. Hozzászólás Karátson Endre Kinek írunk? című esszéjéhez. = Jelenkor, 11/1159-1164. p.

Merényi Annamária
10316. Ismeretlen Ungvárnémeti-manuscriptumok az MTA Kézirattárában és a Debreceni Református Kollégiumban. = Irodalomtörténeti Közlemények, 3/377-384. p.

Mezei Márta
10317. A XIX. század fejlődéstörténeti előzményeiről. = Irodalomtörténet, 1/24-34. p.
 | 1/2  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003