Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2004-as szám   
A keresés eredménye:
2004 évfolyamból , tanulmány kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/10  | következő >  | Utolsó >>

2004

 tanulmány 

Alabán Ferenc
9811. Értelmes érték. = Irodalmi Szemle, 6/68-72. p.
9812. Európaiság és irodalmi integráció. (Kisebbségi magyar irodalmunk kontextusairól.) = Irodalmi Szemle, 11/4-15. p.
9813. Irodalomtörténet kritikai dilemmákkal és tanulságokkal. Fónod Zoltán: Üzenet. = Irodalmi Szemle, 4/50-61. p.

Alexa Károly
9814. Írók…, írjatok… remekműveket… I. = Életünk, 2/145- 167. p.
9815. Írók…, írjatok… remekműveket… II. = Életünk, 3/247- 269. p.

Alföldy Jenő
9816. Álságok nélkül, egy lélekkel élni. Számadás Benjámin Lászlóról. = Tekintet, 2/34-43. p.
9817. Arany öntudat. József Attila: Eszmélet. = Kortárs, 6/88-100. p.
9818. Csanádi Imre: Baglyok mámora. [Verselemzés.] = Tekintet, 1/ 57-63. p.
9819. Egy hajdani-örök nő - ma. Weöres Sándor: Psyché. = Tiszatáj, 10/Diákmelléklet.
9820. József Attila: Megfáradt ember. = Életünk, 6/495-503. p.
9821. Két hazatérés. = Kortárs, 3/ 60-67. p.
9822. Mellvért és dárda nélkül. [Csoóri Sándorról.] = Magyar Napló, 12/56-60. p.
9823. Rontás és bel canto. József Attila: Nagyon fáj. = Kortárs, 12/105-116. p.
9824. Templom és erős vár. Csanádi Imre: Egy hajdani templomra. = Hitel, 4/98-104. p.
9825. Törvényen kívül és törvényen felül. [József Attila:] Tiszta szívvel. = Tekintet, 5/73-84. p.

Alt Krisztián
9826. Csokonai tolla nyomában. (Átdolgozások a Lilla-kötet megalkotásakor.) = Irodalomtörténeti Közlemények, 5-6/ 666-681. p.

András Sándor
9827. A legnemesebb látomás. Mítosz és mítoszok Bakucz József költészetében. = Korunk, 12/ 91-95. p.

Angyalosi Gergely
9828. Egy egzisztencialista (?) akcióregény (?). Tandori Dezső: Vér és virághab. = Alföld, 5/69- 74. p.
9829. Egy hamvába holt vita. [Horváth János és Ignotus.] = Irodalomtörténet, 1/99-113. p.
9830. Az impresszionista műbírálat, mint alkotó tevékenység. Ignotus és Pikler Gyula. = Alföld, 10/33-41. p.
9831. Parti Nagy Lajos. = Literatura, 3-4/389-396. p.

Arató László
9832. Petri György egy barátságverséről („V. Sz.-hoz”). = Holmi, 7/ 775-784. p.

Arday Géza
9833. Wass Albert munkássága - Erdélytől Erdélyig. = PoLíSz, 12-1/53-57. p.

Árpás Károly
9834. Kultúra és irodalom. = Életünk, 9/795-811. p.

Bakajsza András
9836. Szépíróink dr. Béresért és cseppjeiért. = Hitel, 4/57-73. p.

Bakó Endre
9837. Wass Albert debreceni évei, 1928-1931. = PoLíSz, 12-1/ 41-53. p.

Bakonyi István
9838. Takács Imre. = Somogy, 5/ 480-491. p.

Balási András
9839. „Lehet-e itt választanom?” [Székely János.] = Látó, 8-9/ 126-138. p.

Balázs Eszter Anna
9840. Utazás és mágia Márton László Testvériség című regényében. = Jelenkor, 4/456-471. p.

Balázs Imre József
9841. Emlékeztető: Gaál Gábor és a Korunk viszonya az avantgárdhoz. = Korunk, 8/16-21. p.
9842. Örök organikusság. Szentimrei Jenő költészete. = Forrás, 9/ 77-89. p.
9843. A test és a történelem, mint fikció. Láng Zsolt: Bestiárium Transylvaniae. = Alföld, 11/ 60-75. p.

Balázs Tibor
9844. Az idegenség hatalmi képzetei Horváth Imre (1906-1993) költészetében. = Várad, 5/68- 70. p.
9845. Az idegenség hatalmi képzetei Kenéz Ferenc költészetében. = Várad, 6/74-82. p.

Bálint Péter
9846. Márai idegenség-tudata. Ami a Naplókból kiolvasható. = Életünk, 1/71-81. p.

Bálint Tibor
9847. A (nép)mese oktatásának anomáliáiról. Vitára szánt töredékek. = Új Forrás, 2/65-69. p.

Balogh Endre
9848. Esterházy Péter. = Szépirodalmi Figyelő, 2/72-80. p.
9849. Krasznahorkai László. = Szépirodalmi Figyelő, 4/119- 125. p.

Balogh Tamás
9851. Mai színpadra átírta: Móricz Zsigmond. Egy kiadatlan Móricz-könyv története. = Tiszatáj, 7/48-67. p.
9852. „Új regényen dolgozik Kosztolányi Dezső”. Az el nem készült „Mostoha” keletkezéstörténete. = Holmi, 11/1401-1415. p.

Bánki Éva
9853. Három kis szorg. Nádasdy Ádám verseiről. = Kalligram, 12/6-7. p.

Bányai János
9854. Kételkedés és bizonyosság a dalban. Tandori Dezső kései lírája. = Új Forrás, 3/47-60. p.
9855. Szelekció és értékelés. Védőbeszéd az irodalom szabadsága mellett. = Híd, 1/1-11. p.

Baranyai Norbert
9856. A falu személyiségformáló világa az Életem regényében. [Móricz Zsigmond.] = Hitel, 7/56- 63. p.

Bárczi Zsófia
9857. A Mécs László-jelenség. = Kalligram, 12/91-98. p.

Bebessi B. Károly
9858. Provincializmusra ítélve. = Árgus, 1-2/91-95. p.

Bedecs László
9859. Mint a madár? A Tandori-drámák önértelmező alakzatai. = Alföld, 5/63-69. p.
9860. Nyelvek a végtelenhez. A kritikáról - Tandori ürügyén. = Életünk, 11-12/1084-1088. p.
9861. Párbeszédre készen: Tandori és a Tandori-kritika. = Új Forrás, 3/61-66. p.

Beke József
9862. Balassi és Zrínyi szókincséről. = Irodalomismeret, 4-5/44- 52. p.
 | 1/10  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003