Magyar Irodalmi Repertórium
magyar irodalmi repertórium 2005-as szám   
A keresés eredménye:
2005 évfolyamból , esszé, vallomás kategóriában az alábbi megjelenések voltak:
 | 1/3  | következő >  | Utolsó >>

2005

 esszé, vallomás 

Ablonczy László
6850. Forgácsok az időből. = Hitel, 2/169-173. p.

Ács József
6851. Az ismeretlen fluidum. = Liget, 6/Hátsó borító.

Aich Péter
6852. A naumburgi fivérek. = Irodalmi Szemle, 11/43-58. p.

Arday Géza
6853. A székelység emberi követe. A színműíró Tamási Áron újszerűsége. = Lyukasóra, 12/30-31. p.

Balázs Ildikó
6854. Mi a titka? Gondolatok a Wass Albert-díj átvételét követően. = PoLíSz, 3/65-66. p.

Ballai László
6855. Idegen fonal. = Ezredvég, 1/5-7. p.

Balogh Robert
6856. József Pista csontszopppogatói. = Parnasszus, 1/79-82. p.

Balot, Nicolae
6857. Horváth Imre (1906-1993). (Ford.: Vallasek Júlia.) = Látó, 3/89-94. p. [HAGYJUK ÍGY, SPECIÁLIS BETŰTÍPUS, A TÖRDELÉSKOR KICSERÉLEM, STIMMELNI FOG]

Bányai János
6858. A halászóember. = Korunk, 6/46-47. p.
6859. A szomorú képíró álomképei. Sinkó Ervin a mirogoji ravatalon. = Híd, 10/4-8. p.

Bárczi Zsófia
6860. "A mozdulatlan anyag élővé bűvölésével - magáévá szereti a világot." [Duba Gyula.] = Irodalmi Szemle, 6/34-37. p.
6861. Szalatnai Rezső szerepe Mécs László újrafelfedezésében. = Irodalmi Szemle, 1/60-65. p.

Bartha György
6862. Thomas Mann Budapesten (1937. január 13.) = Székelyföld, 4/163-165. p.

Benedek Szabolcs
6863. Műhely a második emeleten. (A készülő Rózsakereszt című kalandregény első fejezetéből.) = Új Forrás, 9/10-16. p. [NE LEGYEN INKÁBB HOSSZÚPRÓZA?]

Beney Zsuzsa
6864. Az emlékezés lelke. = Tiszatáj, 10/3-5. p.

Bozó Gyula
6865. József Attila Salgótarjánban. = Palócföld, 2/216-217. p.

Böndör Pál
6866. Sziváctól Szivácig. = Híd, 10/47-48. p.

Csiki László
6870. Szabó Gyula jeles hétköznapjai (1930-2004). = Magyar Napló, 2/21-23. p.

Czakó Gábor
6867. A cenzúra. = Életünk, 5/38-40. p.
6868. Hajónk elhagyta Bali szigetét. Néhány szó a regényről. = Életünk, 2/8-14. p.
6869. Katyvasz. = Életünk, 5/35-37. p.

Dalos László
6871. Az utolsó. [Hernádi Gyula: Királyi vadászat.] = Lyukasóra, 11/26-27. p.

Demény Péter
6872. Itthon vagyok. = Látó, 6/27-34. p.

Dobai Lili
6873. Saját idő. = Vigilia, 5/425-427. p.

Druzsin Ferenc
6874. "Uraságod nem Somogy megyei?" Gyergyai Albert "etűdjei" Nagyatádról. = Somogy, 4/317-330. p.
6875. A fele sem népszínmű. Gárdonyi: A bor. = Somogy, 5/ 420-427. p.

Duba Gyula
6876. "?érti és ?érzi? a kisebbségi lét drámáját?" [Görömbei András köszöntése.] = Irodalmi Szemle, 2/11-13. p.
6877. "Töprengései mélyén önmaga gyötrődése áll?" Török Elemér születésnapjára. = Irodalmi Szemle, 11/40-42. p.

Egyed Emese
6878. A felhő széle. = Helikon (Kolozsvár), április 10. 6-7. p.

Faludy György
6879. Hegyi Beszéd a Szent Anna-tónál. = Irodalmi Jelen, 9/4. p.

Fráter Zoltán
6882. Duna-part és Városliget. Karinthy Pestje. = Holmi, 9/ 1054-1064. p.

Furkó Zoltán
6883. Cseres Tibor és kora. = Lyukasóra, 7/24-27. p.
6884. Herczeg Ferenc történelmi színdarabjai. = Lyukasóra, 11/ 28-30. p.

Füzi László
6885. Szubverzív (?) esszé a dolgok állásáról. = Irodalmi Jelen, 11/13. p.

Földényi F. László
6880. Duna-parti gondolatok - Budapesten. = Kalligram, 5-6/ 31-39. p.
6881. "Az irodalom gyanúba keveredett". Szócikkek egy Kertész-szótárból. = Kalligram, 9-10/52- 58. p.

Gál Andrea
6886. Ingajárat. = Látó, 6/34-40. p.

Gáspár Csaba László
6887. Filozófiai antropológia - költészetben. = Vigilia, 5/420-424. p.

Győrffy Iván
6889. Az élet vize. = Liget, 7/17-26. p.

Győri László
6890. Meglepetés e költemény. = Pannon Tükör, 2/10-11. p.

Gyurkovics Tibor
6891. "A kettősség kettőnkön múlott." Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól. = Parnasszus, 1/130-134. p.

Gömöri György
6888. Merre "bujdosott" Balassi Bálint? = Magyar Napló, 1/29-31. p.

Háy János
6892. Törtregény. = Alföld, 3/ 62-64. p.

Hegyi Gyula
6893. Szovjet áfonya. = Mozgó Világ, 9/52-60. p.

Hózsa Éva
6894. Gondola a szövegtérben. = Üzenet, 2/48-49. p.

Jász Attila
6895. Utas és holtidő, avagy a menekülés szabadsága. = Kalligram, 9-10/46-49. p.

Jenei László
6896. Szeretni, értékelni. = Bárka, 6/71-81. p.

Jónás Csaba
6897. A fajfenntartásról. = Jelenkor, 10/899-908. p.

Juhász Ferenc
6898. Logika és varázslat. = Palócföld, 1/24-25. p.

Kabán Annamária
6899. Hasonlat és ellentét a szövegépítésben. Vajda János: Húsz év múlva. = Helikon (Kolozsvár), november 25. 4. p.
 | 1/3  | következő >  | Utolsó >>
2005  
Repertórium 2005
2004  
Repertórium 2004
2003  
Repertórium 2003